Ana Sayfa / Sözleşmeli Personel Alımı / İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 2 (iki) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2016 KPSSP3 puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır.)

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları yalnızca aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli

ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en

az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki

tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi

olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf

askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. Yazılım Uzmanı 1.1. Kıdemli Yazılım Uzmanı (2 Kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

1. ASP.NET Web servisleri ve WCF konusunda tecrübe sahibi olmak

2. XML, XSL, XSL Transform konularında deneyimli olmak.

3. ADO.NET, Microsoft Entity Framework teknolojilerinde deneyimli olmak.

4. HTML 5, CSS, JavaScript konularında deneyimli olmak.

5. jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü kullanarak

komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak.

6. CSS3 konusunda deneyimli olmak, LESS ve SASS teknolojilerinde uygulama geliştirme konuusunda deneyimli olmak.

7. Web Farm ortamıyla uyumlu ASP.NET uygulamaları geliştirme konusunda deneyimli olmak.

8. URL Rewriting teknolojisinin kullanarak uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

9. ISO14443A Mifare, HID iClass, HID Proximity teknolojileri konusunda deneyimli olmak, bu teknolojileri kullanarak çözümler üretme konusunda tecrübe sahibi olmak.

10. C, C++ yazılım dillerinde deneyimli olmak.

11. Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, Servis tabanlı uygulama ve altyapı

tasarımı konusunda deneyimli olmak.

12. Yazılım Proje Yönetimi ve Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak.

13. SCRUM Metodolojisi konusunda bilgi sahibi olmak.

14. PMP eğitimi almış olmak, alınan PMP eğitimi hakkında eğitim katılım belgesine sahip

olmak.

15. Unified Process, Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları, Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management) ve BPMN (Business Process Management Notation) konularında deneyimli olmak.

16. Microsoft .NET Platformunda C#.NET ve ASP.NET kullanarak uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

17. MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak en az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

18. En az 5 kişilik Yazılım Geliştirme Ekibi’ne Takım Liderliği yapma konusunda tecrübeye sahip olmak.

19. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf

2. Ağ Uzmanı

2.1. Ağ Uzmanı (2 Kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, ya da bunlar dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak.

2. Ağ yönetimi hakkında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.

3. Cisco Networking Academy Instructor düzeyinde bilgi sahibi olmak ve bu kapsamda CCNA

derslerini verebilmek. En az 2 senelik eğitmenlik tecrübesine sahip olmak.

4. Cisco VPN Concentrator cihazının yönetilmesi hakkında tecrübe sahibi olmak.

5. CCNP (Cisco Certified Network Professional) seviyesinde bilgi sahibi olmak.

6. Cisco Nexus 7000 ve 7700 serisi cihazları konfigüre edebilmesi için gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak.

7. Cisco Nexus 2248TP-E Fabric Extender, Nexus 3048 serisi cihazlarını konfigüre edebilmesi

için yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak.

8. Cisco marka kablosuz erişim cihazları ile 802.11a/b/g/n/ac kablosuz ağ kurulumu, bakımı

ve yönetimi üzerine tecrübe sahibi olmak. LEAP, EAP-MD5, PEAP, TTLS vb. kablosuz ağ güvenlik protokolleri üzerine tecrübe sahibi olmak.

9. Cisco Nexus serisi cihazlarda VDC, VPC/VPC+ ve FHRP protokollerini konfigüre edebilmek.

10. Cisco 7600 serisi anahtarlama cihazı konfigürasyonu ve kurulumu konusunda ileri

düzeyde teknik bilgi sahibi olmak.

11. Ipoque PRX serisi bantgenişliği yönetim cihazı konfigürasyonu ve kurulumu konusunda ileri düzeyde teknik bilgi sahibi olmak.

12. Cisco Catalyst 4900, 4500, 3750, 3560 ve 3550 serisi üçüncü katman ve 1900, 2900XL, 2950 ve 2960 ikinci katman anahtarlama cihazlarının konfigürasyonu ve kurulumu konusunda ileri düzeyde teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

13. MAC adresi bazlı veya 802.1x protokolü yardımı ile istemci bazında güvenlik çözümleri sunabilmek ve böyle bir sistemi yönetebilecek teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

14. Ağ güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak. Cisco PIX, FWSM ve ASA firewall cihazlarını işletebilecek, Cisco IOS tabanlı cihazların üzerinde güvenlik kuralları yazabilecek ve işletebilecek deneyime sahip olmak.

15. Cisco 6500/7600 serisi anahtarlama cihazı üzerindeki network analiz (NAM), saldırı tespit (IDSM) ve güvenlik duvarı (FWSM) modüllerinin konfigürasyonu ve kurulumu konusunda ileri düzeyde teknik bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Fiber optik hatlar üzerinden veri iletimi ve fiber optik kablolama standartları hakkında ileri düzeyde teknik bilgi ve deneyime sahip olmak.

17. Yapısal kablolama alanında TIA/EIA 568B uluslararası yatay kablolama standartlarına uygun UTP RJ45 konnektör ve Jack sonlandırmada bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

18. SNMP protokolü, MRTG, WhatsUp, RRD Tool, Cacti gibi network yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif network ortamında etkin bir şekilde kullanımı konusunda ileri düzeyde teknik bilgi ve deneyime sahip olmak.

19. Suricata, Snort gibi açık kaynak tabanlı güvenlik yazılımlarının kurulumu ve yönetilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

20. RADIUS ve TACACS+ servislerinin kurulumu, konfigürasyonu, bu servisler üzerinden kimlik doğrulama (authentication), yetkilendirme (authorization) ve raporlama (accounting) hizmetlerinin sağlanması konusunda ileri düzeyde teknik bilgi ve deneyime sahip olmak.

21. Cisco Call Manager yazılımını daha önceden kurmuş ve işletmiş olmak. Ayrıca Cisco Voice Gateway ve Gatekeeper cihazlarının konfigürasyonu ve kurulumu konusunda ileri düzeyde teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

22. Cisco Voice VLAN mimarisi üzerine çalışmış, kablolu ve kablosuz IP Phone sistemini daha önceden kurmuş olmak.

23. Açık kaynak tabanlı Asterisk Media Gateway yazılımının kurulumu ve yönetilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

24. SIP ve SCCP ses protokolleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

25. Elasticsearch, Logstash ve Kibana yazılım ve arayüzlerinin kurulumu ve yönetilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

26. VMvare ESXi hypervisor ve vSphere client yazılımlarını kullanabilecek bilgi ve deneyime sahip olmak.

27. Çok sunuculu ortamda (en az 30 fiziksel veya sanal), sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini sürdürebilme becerisine sahip olmak.

28. Linux temelli sunucu işletim sistemlerinde bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübeli olmak.

29. Ağ yönetimini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek adına; kabuk programlama (BASH scripting), PHP ya da Python dilleri ile betik yazma konularından en az ikisine hakim olmak.

30. Cisco 1100, 1130, 1040, 1600, 1700, 2700, 2800 ve 3700 serisi Kablosuz Erişim Cihazlarını ve Cisco 8510 controller cihazını yönetebilecek bilgi ve deneyime sahip olmak.

31. IPSEC VPN, SSL VPN teknolojileri hakkında tecrübeye sahip olmak.

32. DMVPN teknolojisi hakkında tecrübeye sahip olmak.

33. Ruckus Zone Director 3000 controller cihazını konfigüre edebilecek bilgi ve deneyime sahip olmak.

34. Ruckus Zone Flex 7982 Kablosuz Erişim Cihazlarını konfigüre edebilecek bilgi ve deneyime sahip olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ

1) İstenilen Belgeler

a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)

b) Özgeçmiş

c) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) 2016 KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70

(yetmiş) kabul edilecektir.),

f) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi)

g) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

h) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen

mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

i) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

j) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi Başvuru Başlangıç Tarihi : 22.05.2017 Başvuru Bitiş Tarihi : 05.06.2017

Başvuru Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS

P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70

(yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi

ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi www.pdb.itu.edu.tr ve www.itu.edu.tr sitesinden 12.06.2017 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI

a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi

b) Yazılım Geliştirme Dilleri (C, C#, Java, Perl)

c) Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik

ç) Bilgisayar Ağları

d) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux)

e) Her pozisyon için belirtilen teknolojilerde anılan özel şartlar

V. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.itu.edu.tr ve www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

VI. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre

istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü

maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Haziran – Ocak 2017 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 4.687,27 TL) ‘nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.