Ana Sayfa / Memur Alımı / Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Memur Personel Alımı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Memur Personel Alımı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Alım İlanı

(DHMİ) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yeni yayınladığı ilan ile 26 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 100 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı yapılacağını açıkladı.

ALINACAK PERSONEL

 • Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 26 adet.
 • Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 100 adet.

ŞARTLAR

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 3.  Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak, (Asistan hava trafik kontrolör adayları için.)
 4. İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,
 5. Başvuru sırasında son beş yıl içerisinde, İngilizce dilinde YDS/e-YDS sınavından en az 70 puan almış olmak veya bu puana denk ÖSYM Başkanlığı tarafından 25.02.2016 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil belgesine sahip olmak. (Stajyer hava trafik kontrolör adayları için.)
 6. Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 25/12/2017 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (Stajyer hava trafik kontrolör adayları için.)
 7. ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak,
 8. Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak,
 9. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 10. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

BAŞVURU

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5 (Beş) katı kadar adayKPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme programı sınavına veya yazılı yarışma sınavına çağırılacaktır. Söz konusu açıktan atama ile atanması öngörülen pozisyonlardan şartların uymaması nedeniyle atama yapılamaması halinde sıradaki adaya hak tanınacaktır. Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek isteyen adaylar; Genel Müdürlükten veya Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri Aday Başvuru Formu, Adli Sicil Kaydı Beyanı ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte 22/05/2017-09/06/2017 tarihleri arasında DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Son başvuru tarihi saat 17.30’dan sonra Kuruluşumuza intikal eden başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

 1. Yüksek Öğrenim diploması veya bitirme belgesinin fotokopisi,
 2. 4,5×6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,
 3. KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı,
 4. Başvuru sırasında son beş yıl içerisinde, İngilizce dilinde YDS/e-YDS sınavından en az 70 puan almış olmak veya ÖSYM Başkanlığı tarafından 25.02.2016 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge.
 5. Aday Başvuru Formu. (Ek-1)
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 7. Adli Sicil Kaydı Beyanı (Ek-2)
 8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3)

Bilgisayar destekli seçme programı sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ayrıca yayımlanacaktır.

İlanın tüm metni için TIKLAYINIZ.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.